تبلیغات
اطلاعات عمومی - متن كامل ترجیع بند معروف محتشم كاشانی(رحمة الله علیه)

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است


خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پرورده کنار رسول خدا حسین

کشتی شکست خورده طوفان کربلا
در خاک و خون طپیده میدان کربلا
گر چشم روزگار براو زار میگریست
خون میگذشت از سر ایوان کربلا
نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک
زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا
زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد
فریاد العطش ز بیابان کربلا
آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم
کردند رو به خیمه سلطان کربلا


آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد
کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی
وین خرگه بلند ستون بیستون شدی
کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه
سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت
یک شعله برق خرمن گردون دون شدی
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان
سیماب وار گوی زمین بی سکون شدی
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک
جان جهانیان همه از تن برون شدی
کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست
عالم تمام غرقه دریای خون شدی
آن انتقام گر نفتادی بروز حشر
با این عمل معامله دهر چون شد


آل نبی چو دست تظلم برآورند
ارکان عرش را به تلاطم درآورند

برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند
اول صلا به سلسله انبیا زدند
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
آن در که جبرئیل امین بود خادمش
اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند
پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها
افروختند و در حسن مجتبی زدند
وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود
کندند از مدینه و در کربلا زدند
وز تیشه ستیزه در آن دشت کوفیان
بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو
فریاد بر در حرم کبریا زدند

روح الامین نهاده به زانو سر حجاب
تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

چون خون ز حلق تشنه او بر زمین رسید
جوش از زمین بذروه عرش برین رسید
نزدیک شد که خانه ایمان شود خراب
از بس شکست ها که به ارکان دین رسید
نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید
باد آن غبار چون به مزار نبی رساند
گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد
چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش
از انبیا به حضرت روح الامین رسید
کرد این خیال وهم غلط که ارکان غبار
تا دامن جلال جهان آفرین رسید

هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال
او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال

ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند
یک باره بر جریده ی رحمت قلم زنند
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر
دارند شرم کز گنه خلق دم زنند
دست عتاب حق به در آید ز آستین
چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند
آه از دمی که با کفن خونچکان ز خاک
آل علی چو شعلهی آتش علم زنند
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت
گلگون کفن به عرصهی محشر قدم زنند
جمعی که زد بهم صفشان شور کربلا
در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند
از صاحب حرم چه توقع کنند باز
آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند

پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل
شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه
ابری به بارش آمد و بگریست زار زار
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن
گفتی فتاد از حرکت چرخ بی‌قرار
عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار
آن خیمه‌ای که گیسوی حورش طناب بود
شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
گشتند بی‌عماری محمل شتر سوار
با آن که سر زد آن عمل از امت نبی
روح‌الامین ز روح نبی گشت شرمسار

وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد
شور و نشور واهمه را در گمان فتاد
هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند
هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد
هرجا که بود آهوئی از دشت پا کشید
هرجا که بود طایری از آشیان فتاد
شد وحشتی که شور قیامت بباد رفت
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد
هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد
بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان
بر پیکر شریف امام زمان فتاد
بیاختیار نعره هذا حسین زد
سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد

پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول
رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول

این کشته فتاده به هامون حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست
این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این غرقه محیط شهادت که روی دشت
از موج خون او شده گلگون حسین توست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست
این شاه کم سپاه که با خیل اشگ و آه
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست
این قالب طپان که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد

کای مونس شکسته دلان حال ما ببین
ما را غریب و بیکس و بی آشنا ببین
اولاد خویش را که شفیعان محشرند
در ورطه عقوبت اهل جفا ببین
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان
واندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین
نی ورا چو ابر خروشان به کربلا
طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین
تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر
سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین
آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام
یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو
غلطان به خاک معرکه کربلا ببین

یا بضعةالرسول ز ابن زیاد داد
کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد

خاموش محتشم که دل سنگ آب شد
بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد
خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد
خاموش محتشم که ازین شعر خونچکان
در دیده اشگ مستمعان خون ناب شد
خاموش محتشم که ازین نظم گریه خیز
روی زمین به اشگ جگرگون کباب شد
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب
از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین
جبریل را ز روی پیمبر حجاب شد

تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد
بر هیچ آفریده جفائی چنین نکرد

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای
وز کین چها درین ستم آباد کرده ای
بر طعنت این بس است که با عترت رسول
بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای
ای زاده زیاد نکرداست هیچ گه
نمرود این عمل که تو شداد کرده ای
کام یزید داده ای از کشتن حسین
بنگر که را به قتل که دلشاد کرده ای
بهر خسی که بار درخت شقاوتست
در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای
با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو
با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن
آزرده اش به خنجر بیداد کرده
ای

ترسم تو را دمی که به محشر برآورند
از آتش تو دود به محشر درآورند


jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:22 ب.ظ
سلام، من معتقدم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم؛) من خواهم بود
از آنجایی که من آن را نشانه گذاری کرده ام، دوباره بازمی گردم پول و آزادی
بهترین راه برای تغییر است، ممکن است ثروتمند شوید و ادامه دهید
کمک به دیگران.
battle of zombies hack
جمعه 4 اسفند 1396 11:39 ب.ظ
سلام، من لذت بردن از خواندن تمام مقاله شما را دوست دارم. من دوست دارم یک نامه بنویسم
نظر کمی برای حمایت از شما.
cam4 token hack does it work
دوشنبه 16 بهمن 1396 09:36 ب.ظ
با تشکر از شما برای نوشتن خوب این در واقع یک بود
حساب آن سرگرمی نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر!
به هر حال، ما چطور می توانیم در ارتباط باشیم؟
Linda
جمعه 17 آذر 1396 10:12 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read.
I will certainly be back.
imvu credit generator
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:03 ب.ظ
بحث انگیزشی قطعا ارزش اظهار نظر است.
من فکر می کنم که شما باید بیشتر در مورد این موضوع بنویسید
ممکن است موضوع تابو باشد اما عموما مردم در مورد این موضوعات صحبت نمی کنند.
بعدی! خیلی ممنون
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:54 ب.ظ
مطمئنا چیز زیادی در مورد این موضوع وجود دارد. من همه را دوست دارم
نقاطی که ساخته اید
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:42 ب.ظ
شما مطمئنا مهارت های خود را در کارهایی که می نویسید می بینید.
جهان امیدوار است حتی بیشتر نویسندگان پرشور مانند شما که نگران نباشند بگویند چطور است
آنها بر این باورند. همیشه بعد از قلب خودت برو
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:46 ب.ظ
وای! در نهایت من یک وب سایت از جایی که واقعا می تواند حقایق مفید در مورد مطالعه من است
و دانش.
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:16 ب.ظ
من امروز بیش از 3 ساعت در حال دیدن سایت آنلاین هستم
من هرگز مقاله ی جالبی مثل تو پیدا نکردم
اون به اندازه کافی برام ارزشمنده. در دید من،
اگر تمام صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیار شما قرار دادند، اینترنت خیلی زیاد خواهد بود
مفید تر از همیشه قبل از.
psychic phone reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:32 ب.ظ
هی این اولین بازدید من به وبلاگ شماست!
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و شروع یک ابتکار جدید در یک جامعه در همان
تو رفتگی در دیوار. وبلاگ شما به ما اطلاعات ارزشمندی برای کار بر روی داده است. شما انجام داده اید
شغل فوق العاده!
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:37 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly
donate to this superb blog! I guess for now
i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will share this
site with my Facebook group. Chat soon!
chaturbate generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:38 ب.ظ
For newest news you have to visit world wide
web and on web I found this web page as a finest site for hottest updates.
Jann
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:14 ب.ظ
I blog frequently and I truly thank you for your content.

This great article has truly peaked my interest.
I am going to bookmark your blog and keep checking
for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed
too.
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:15 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و
شما ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من را مطمئنا
بود در گم.
Major
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:12 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:13 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 07:07 ق.ظ
I pay a visit day-to-day a few sites and websites to read content, but this web site provides feature based posts.
دوشنبه 3 آبان 1395 11:17 ق.ظ
بسیار متشکر
سلماز پورهاشمیان
پنجشنبه 30 مهر 1394 11:32 ب.ظ
با سلام
عذر میخوام اما قالب این شعر "ترکیب بند" هستش نه ترجیع بند. تفاوتش در اینه که ترجیع بند یک بیت ارجاع داره که تکرار میشه اما ترکیب بند فاقد بیت تکراریه. یرای مثال میتونید ترجیع بند هاتف اصفهانی رو ملاحظه بفرمایبد.
یاسی
یکشنبه 6 دی 1388 11:07 ق.ظ
سلام
ممنونم از این شعر زیبای آشنا

ایشالا امام حسین حاجتتون رو بده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر