تبلیغات
اطلاعات عمومی - متن كامل ترجیع بند معروف محتشم كاشانی(رحمة الله علیه)

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است


خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پرورده کنار رسول خدا حسین

کشتی شکست خورده طوفان کربلا
در خاک و خون طپیده میدان کربلا
گر چشم روزگار براو زار میگریست
خون میگذشت از سر ایوان کربلا
نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک
زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا
زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد
فریاد العطش ز بیابان کربلا
آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم
کردند رو به خیمه سلطان کربلا


آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد
کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی
وین خرگه بلند ستون بیستون شدی
کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه
سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت
یک شعله برق خرمن گردون دون شدی
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان
سیماب وار گوی زمین بی سکون شدی
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک
جان جهانیان همه از تن برون شدی
کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست
عالم تمام غرقه دریای خون شدی
آن انتقام گر نفتادی بروز حشر
با این عمل معامله دهر چون شد


آل نبی چو دست تظلم برآورند
ارکان عرش را به تلاطم درآورند

برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند
اول صلا به سلسله انبیا زدند
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
آن در که جبرئیل امین بود خادمش
اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند
پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها
افروختند و در حسن مجتبی زدند
وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود
کندند از مدینه و در کربلا زدند
وز تیشه ستیزه در آن دشت کوفیان
بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو
فریاد بر در حرم کبریا زدند

روح الامین نهاده به زانو سر حجاب
تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

چون خون ز حلق تشنه او بر زمین رسید
جوش از زمین بذروه عرش برین رسید
نزدیک شد که خانه ایمان شود خراب
از بس شکست ها که به ارکان دین رسید
نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید
باد آن غبار چون به مزار نبی رساند
گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد
چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش
از انبیا به حضرت روح الامین رسید
کرد این خیال وهم غلط که ارکان غبار
تا دامن جلال جهان آفرین رسید

هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال
او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال

ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند
یک باره بر جریده ی رحمت قلم زنند
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر
دارند شرم کز گنه خلق دم زنند
دست عتاب حق به در آید ز آستین
چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند
آه از دمی که با کفن خونچکان ز خاک
آل علی چو شعلهی آتش علم زنند
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت
گلگون کفن به عرصهی محشر قدم زنند
جمعی که زد بهم صفشان شور کربلا
در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند
از صاحب حرم چه توقع کنند باز
آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند

پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل
شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه
ابری به بارش آمد و بگریست زار زار
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن
گفتی فتاد از حرکت چرخ بی‌قرار
عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار
آن خیمه‌ای که گیسوی حورش طناب بود
شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
گشتند بی‌عماری محمل شتر سوار
با آن که سر زد آن عمل از امت نبی
روح‌الامین ز روح نبی گشت شرمسار

وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد
شور و نشور واهمه را در گمان فتاد
هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند
هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد
هرجا که بود آهوئی از دشت پا کشید
هرجا که بود طایری از آشیان فتاد
شد وحشتی که شور قیامت بباد رفت
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد
هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد
بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان
بر پیکر شریف امام زمان فتاد
بیاختیار نعره هذا حسین زد
سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد

پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول
رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول

این کشته فتاده به هامون حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست
این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این غرقه محیط شهادت که روی دشت
از موج خون او شده گلگون حسین توست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست
این شاه کم سپاه که با خیل اشگ و آه
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست
این قالب طپان که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد

کای مونس شکسته دلان حال ما ببین
ما را غریب و بیکس و بی آشنا ببین
اولاد خویش را که شفیعان محشرند
در ورطه عقوبت اهل جفا ببین
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان
واندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین
نی ورا چو ابر خروشان به کربلا
طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین
تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر
سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین
آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام
یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو
غلطان به خاک معرکه کربلا ببین

یا بضعةالرسول ز ابن زیاد داد
کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد

خاموش محتشم که دل سنگ آب شد
بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد
خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد
خاموش محتشم که ازین شعر خونچکان
در دیده اشگ مستمعان خون ناب شد
خاموش محتشم که ازین نظم گریه خیز
روی زمین به اشگ جگرگون کباب شد
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب
از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین
جبریل را ز روی پیمبر حجاب شد

تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد
بر هیچ آفریده جفائی چنین نکرد

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای
وز کین چها درین ستم آباد کرده ای
بر طعنت این بس است که با عترت رسول
بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای
ای زاده زیاد نکرداست هیچ گه
نمرود این عمل که تو شداد کرده ای
کام یزید داده ای از کشتن حسین
بنگر که را به قتل که دلشاد کرده ای
بهر خسی که بار درخت شقاوتست
در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای
با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو
با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن
آزرده اش به خنجر بیداد کرده
ای

ترسم تو را دمی که به محشر برآورند
از آتش تو دود به محشر درآورند


http://viabiovit.com/viagra-dose-size.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:17 ق.ظ

Appreciate it, A lot of posts.

viagra tablets buy online viagra online canada online buy viagra viagra viagra buy viagra cheap generic viagra uk buy pfizer viagra online buy viagra without presc viagra buy viagra buy cheap viagra online uk viagra pharmacy viagra cheap viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-in-florida.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:51 ق.ظ

Whoa all kinds of awesome information.
buy brand cialis cheap buy cheap cialis in uk buying cialis on internet we like it safe cheap cialis achat cialis en suisse cialis canada viagra vs cialis online prescriptions cialis cialis pills in singapore cialis 5mg
Courtney
چهارشنبه 3 مرداد 1397 07:49 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a great
author. I will make certain to bookmark your blog and may come back
in the foreseeable future. I want to encourage one to
continue your great work, have a nice holiday weekend!
Viagra Kopen in china
یکشنبه 3 تیر 1397 03:01 ب.ظ
It's appгopriate time to maқe а ffew plans fоr tһe longer term and it's tіmе to Ьe happy.
I've learn thiѕ put up and if I may I ᴡish tο recommend уou few attention-grabbing tthings oг tips.
Maybe yoᥙ сan write subsequent articles referring tߋ thіs
article. Ι desire to learn еven more thingѕ
ɑbout it!
Wilburt
دوشنبه 28 خرداد 1397 02:45 ب.ظ
Faascinating blog! Ӏs yоur theme custom made or Ԁid you download іt fr᧐m ѕomewhere?
А theme lіke yours with а few simple tweeks ᴡould realⅼy maқe myy
blog stand out. Please let me know wһere youu gott уour design. Thank you
Hamlin
شنبه 26 خرداد 1397 11:17 ب.ظ
Goоⅾ answers in return ᧐f this query with genuine arguments and telling everythіng on the topic of tһat.
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:56 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of information!

generic cialis soft gels cialis online cialis cost cialis vs viagra side effects for cialis cialis online deutschland brand cialis generic cialis professional yohimbe cialis wir preise where do you buy cialis
grow Faster
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 09:34 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about b.
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:35 ب.ظ
It's hard to find educated people on this subject, but you seem like you know
what you're talking about! Thanks
Viagra or viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:58 ق.ظ

Thanks. A good amount of tips.

price on viagra ordering viagra buy discount viagra online viagra online buy generic sildenafil buy generic viagra online canada where can i buy generic viagra how buy viagra online price on viagra buy viagra without presc
depforce oral strip
جمعه 31 فروردین 1397 10:25 ب.ظ
Thank you, I've recently been searching for inf approxsimately this subject for a whille aand yours is the best
I've came upon ill now. However, what concernijng the botttom line?

Are yyou sjre concernig the supply?
Hussin Ahmed
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:45 ب.ظ
After ⅼooking oνer a number of the blog articles on yоur web pаge, I truly liқе youг way of blogging.
І bookmarked it tⲟ my bookmark webpage list and ᴡill bе
checking bɑck in the neaг future. Please visit
my web site tоo and ⅼet me know your opinion.
viagra super active italia
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:24 ب.ظ
Heya i am fօr the first time here. Ӏ came across this board ɑnd
I find It reallʏ useful & it helped me out much. I hope to givе sοmething bacк and aid
others like you helped mе.
viagra super active plus australia
پنجشنبه 23 فروردین 1397 09:43 ق.ظ
Thаnks fοr finalⅼy writing aƅоut >اطلاعات عمومی
- متن كامل ترجیع بند معروف محتشم كاشانی(رحمة الله علیه) <Loved it!
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:47 ق.ظ

Cheers, Valuable stuff!
side effects of cialis cialis generic availability order a sample of cialis cialis 30 day sample only now cialis for sale in us cialis prices in england cialis generique 5 mg generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg precios de cialis generico
pharmacy coupons
شنبه 11 فروردین 1397 06:14 ق.ظ
I'll right awɑy seize your rss aѕ I can not in finding youг email subscription hyperlink or newsletter service.
Ꭰo you've any? Please allow me understand so that I could subscribe.

Ꭲhanks.
Lumigan otc
پنجشنبه 9 فروردین 1397 01:01 ب.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give youu a quick hwads up!
Other then that, fantastic blog!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:15 ق.ظ
At thiѕ time Ι am ready tо ԁo my breakfast, afterward һaving my breakfast сoming уet agaіn to read fսrther news.
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:22 ب.ظ
سلام، من معتقدم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم؛) من خواهم بود
از آنجایی که من آن را نشانه گذاری کرده ام، دوباره بازمی گردم پول و آزادی
بهترین راه برای تغییر است، ممکن است ثروتمند شوید و ادامه دهید
کمک به دیگران.
battle of zombies hack
جمعه 4 اسفند 1396 11:39 ب.ظ
سلام، من لذت بردن از خواندن تمام مقاله شما را دوست دارم. من دوست دارم یک نامه بنویسم
نظر کمی برای حمایت از شما.
cam4 token hack does it work
دوشنبه 16 بهمن 1396 09:36 ب.ظ
با تشکر از شما برای نوشتن خوب این در واقع یک بود
حساب آن سرگرمی نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر!
به هر حال، ما چطور می توانیم در ارتباط باشیم؟
Linda
جمعه 17 آذر 1396 10:12 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read.
I will certainly be back.
imvu credit generator
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:03 ب.ظ
بحث انگیزشی قطعا ارزش اظهار نظر است.
من فکر می کنم که شما باید بیشتر در مورد این موضوع بنویسید
ممکن است موضوع تابو باشد اما عموما مردم در مورد این موضوعات صحبت نمی کنند.
بعدی! خیلی ممنون
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:54 ب.ظ
مطمئنا چیز زیادی در مورد این موضوع وجود دارد. من همه را دوست دارم
نقاطی که ساخته اید
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:42 ب.ظ
شما مطمئنا مهارت های خود را در کارهایی که می نویسید می بینید.
جهان امیدوار است حتی بیشتر نویسندگان پرشور مانند شما که نگران نباشند بگویند چطور است
آنها بر این باورند. همیشه بعد از قلب خودت برو
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:46 ب.ظ
وای! در نهایت من یک وب سایت از جایی که واقعا می تواند حقایق مفید در مورد مطالعه من است
و دانش.
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:16 ب.ظ
من امروز بیش از 3 ساعت در حال دیدن سایت آنلاین هستم
من هرگز مقاله ی جالبی مثل تو پیدا نکردم
اون به اندازه کافی برام ارزشمنده. در دید من،
اگر تمام صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیار شما قرار دادند، اینترنت خیلی زیاد خواهد بود
مفید تر از همیشه قبل از.
psychic phone reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:32 ب.ظ
هی این اولین بازدید من به وبلاگ شماست!
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و شروع یک ابتکار جدید در یک جامعه در همان
تو رفتگی در دیوار. وبلاگ شما به ما اطلاعات ارزشمندی برای کار بر روی داده است. شما انجام داده اید
شغل فوق العاده!
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:37 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly
donate to this superb blog! I guess for now
i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will share this
site with my Facebook group. Chat soon!
chaturbate generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
For newest news you have to visit world wide
web and on web I found this web page as a finest site for hottest updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30